زادروز نیکی کریمی

نوزدهم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «نیکی کریمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.