زادروز ملیکا شریفی نیا

بیست و یکم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «ملیکا شریفی‌نیا» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.