زادروز حسین مهری

بیست و سوم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «حسین مهری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.