زادروز حامد بهداد

بیست و ششم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «حامد بهداد» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.