زادروز فرامرز قریبیان

بیست و هفتم آبان ماه زادروز هنرمند عزیز «فرامرز قریبیان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.