زادروز علی اوسیوند

یکم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «علی اوسیوند» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.