زادروز حمیدگودرزی

دوم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «حمید گودرزی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.