زادروز لیلا بلوکات

چهارم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «لیلا بلوکات» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.