زادروز داریوش فرهنگ

ششم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «داریوش فرهنگ» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.