زادروز علی مصفا

یازدهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «علی مصفا» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.