زادروز شمسی فضل‌اللهی

دهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «شمسی فضل‌اللهی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.