زادروز بهاره رهنما

دهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «بهاره رهنما» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.