زادروز حامد سلطانی

سیزدهم آذر ماه زادروز مجری عزیز «حامد سلطانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.