زادروز پندار اکبری

چهاردهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «پندار اکبری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.