زادروز علی صادقی

چهاردهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «علی صادقی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.