زادروز مهدی هاشمی

شانزدهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «مهدی هاشمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.