زادروز ناهید مسلمی

بیست و پنجم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «ناهید مسلمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.