زادروز بهرام شاه محمد

بیست و پنجم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «بهرام شاه محمد» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.