زادروز هستی مهدوی

بیست و یکم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «هستی مهدوی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.