زادروز بیتا سحرخیز

بیست و یکم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «بیتا سحرخیز» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.