زادروز سعید شیخ زاده

بیست و هفتم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «سعید شیخ‌زاده» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.