زادروز شهاب عباسی

بیست و هفتم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «شهاب عباسی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.