زادروز سپند امیر سلیمانی

بیست و هشتم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «سپند امیر سلیمانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.