زادروز مریم امیرجلالی

بیست و نهم آذر ماه زادروز هنرمند عزیز «مریم امیر جلالی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.