زادروز رامبدجوان

یکم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «رامبد جوان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.