زادروز محمدرضا فروتن

هفتم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «محمدرضا فروتن» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.