زادروز یوسف تیموری

ششم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «یوسف تیموری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم