زادروز رضا رویگری

ششم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «رضا رویگری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.