زادروز آرش تاج تهرانی

یازدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «آرش تاج تهرانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.