زادروز سام قریبیان

سیزدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «سام قریبیان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.