زادروز ماهایا پطروسیان

سیزدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «ماهایا پطروسیان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.