زادروز نازنین بیاتی

پانزدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «نازنین بیاتی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.