زادروز حسین یاری

شانزدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «حسین یاری» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.