زادروز سعید پیردوست

شانزدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «سعید پیردوست» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.