زادروز آزاده صمدی

هفدهم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «آزاده صمدی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.