زادروز جواد عزتی

بیستم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «جواد عزتی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.