زادروز آزیتا حاجیان

 بیست و یکم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «آزیتا حاجیان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.