زادروز امیرعلی نبویان

بیست و چهارم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «امیر علی نبویان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.