زادروز سید جواد هاشمی

بیست و هفتم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «سید جواد هاشمی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.