زادروز حسن معجونی

بیست و هشتم دی ماه زادروز هنرمند عزیز «حسن معجونی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.