زادروز بهزاد فراهانی

یکم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «بهزاد فراهانی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.