زادروز سارا بهرامی

دوم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «سارا بهرامی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.