زادروز علی نصیریان

 

پانزدهم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «علی نصیریان» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.