دردسر یک زوج برای رفتن به کنسرت!

کاریکاتور منتشر شده در شماره 1236، روزنامه صبا چهارشنبه 15 تیر 1401

طراح : مرتضی طهرانی