نشست خبری نخستین جشنواره بین المللی فیلم و فیلمنامه «ایثار»

عکس: سمیرا قره چارلویی